ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a) www.ozenisi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mahmutbey Mah. İstoç 34/14 Bağcılar, İstanbul adresinde mukim Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. 

b) www.ozenisi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.‘nin sahip olduğu internet sitesi www.ozenisi.com’ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ0

3.1. Üye, www.ozenisi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. ‘ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.ozenisi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.ozenisi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ozenisi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ozenisi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. ‘ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye; işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutulacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin  her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin  hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.ozenisi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  tarafından www.ozenisi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. , üyenin www.ozenisi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. www.ozenisi.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.ozenisi.com internet sitesine  üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.ozenisi.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15 www.ozenisi.com  web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.ozenisi.com  web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.ozenisi.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. ‘ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda sitedeki tercihler kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Özen Dayanıklı Tüketim Mal. Ve Elek. Ev Alet. Tic. Ltd. Şti.  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFLARIN HALİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.